tel. 531 931 936
ul. Krasnystawska 52
Łęczna

Aparatura

TABLICE POPPELREUTERA


Służą do badania koncentracji i podzielności uwagi. Tablica szeroko stosowana jest wśród psychologicznych badań kierowców, jak i innych grup zawodowych wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.

CIEMNIA KABINOWA


Badanie w ciemni kabinowej - w której wykonuje się 2 badania za pomocą:

Pierścienia Landolta - aparatu umożliwiającego określenie dolnego progu wrażliwości wzrokowej,

Noktoskopu - specjalistycznego urządzenia mierzącego czas adaptacji receptora wzrokowego po naświetleniu.

Program komputerowy do obliczania wyników - firmy Psychological Diagnostic System. Dzięki temu badanie trwa szybko a wyniki badań są bardzo dokładne.

WIROMETR


Jest urządzeniem stacjonarnym wykorzystywanym w pomiarze różnic prędkości wirujących tarcz. Stosowany jest w diagnostyce psychologicznej kierowców, wirometr wykorzystywany jest także w celach diagnozy odporności na dystraktory.

STEREOMETR


Jest urządzeniem do diagnostyki wzroku, który umożliwia analizę różnicowania przestrzennego (stereoskopii i ostrości widzenia).Badanie stereometrem polega na weryfikacji widzenia przestrzennego, które jest niezbędne do oceny wzajemnej odległości punktów w przestrzeni.

Stereometr jest obowiązkowym aparatem  wykorzystywany wśród operatorów obsługujących urządzenia w ruchu, np. suwnice, koparki, ładowarki.

MPR - MIERNIK CZASU REAKCJI


Umożliwia badanie czasów reakcji w/g określonych parametrów: reakcje poprawne, spóźnione, pominięte. Dzięki dwóm typom bodźców: dźwiękowym i świetlnym możliwa jest również weryfikacja czasów reakcji na specyficzne bodźce.

Nowoczesny wzór oraz nawiązanie do świateł drogowych umożliwia analizę czasów reakcji występujących podczas kierowania pojazdem.

Aparat Piórkowskiego


Jest urządzeniem przeznaczonym do badania koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Copyright © Pracownia Psychologiczna Agnieszka Dobies. All rights reserved. | 2015
Design & developement by